top of page

Ametisti

Ihminen punoo elämäänsä ajatuksillaan ja teoillaan koko ajan. Suggestoterapeuttinen perusväittämä sanookin "Mihin keskityt se lisääntyy ".

 

Tarttumalla muutoksen ojennettuun käteen, on mahdollista antaa itsensä parantua ja sallia sydämensä luoda sellainen todellisuus kuin se vapaasti haluaa.

Päivi KuuttiOlen suggestoterapeutti, mentaalivalmentaja master, SHL.  Terapiavastaanottoni  toimii terveyden ja hyvinvoinnin keskus Horisontissa Kauppakatu 21 A 5krs Kajaani.. Olen  Suomen Hypnoosiliiton ja Psykofyysinen Psykoterapia yhdistyksen jäsen.

 

Ohjaan Hatha- ja Raja joogaa Joogakoulu Sofiassa, Terveyden ja hyvinvoinnin keskus Horisontissa, Kauppakatu 21,5 kerros Kajaani.

Jooganopettajan perus- ja syventävät opinnot suoritin Suomen joogaliiton koulutusohjelmassa Saarijärvellä. Olen jooganopettaja SJL.  Koulutus sisältää kontaktiopetusta  Jooga Opistolla 500 tuntia ja kaikkiaan sekä kontaktiopetus että etätehtävät noin 1134 tuntia opiskelua. Euroopan Yoga Unionin laskutavan mukaan 42 opintopistettä.

Peruskoulutukseni lisäksi omia opettajani ovat olleet syventävän jakson Satu Bethell, Minna Lahdenperä ja Pirjo Paavilainen.  Hathajooga opettaja Arja Moilanen ja Rajajooga Eeva Koistinen, lisäksi olen ollut useiden eri opettajien koulutuksissa kuten Rajajoogaopettajat, Carla Sgroi, Luigi Sgroi ja Bruna Rossi sekä Iyengarjoogan opettaja Jana Priha, Slow Yoga opettaja Janne Kontala, Tiibetiläisen joogan opettajat Anna-Kaisa Hirvanen ja Leena Junttila, sekä Frantsilan Virpi Raipala-Cornier ym.

 

Olen terveydenhuollon peruskoulutukseltani suuhygienisti (laillistettu ammattitutkinto Valvira). Toimin yksityisellä hammaslääkäriasemalla, Hammashohde Kajaanissa. 

 

Monenlaiset hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät aiheet kiinnostavat minua ja olen kouluttautunut mm. Mindfullnes metodiin, Paula Garboroug tekniikoihin, Jännittäjäryhmä ohjaajaksi, psykofyysiseen hengitysterapiaan ja yrttilääkintään.

 

Kehittämääni pelkäävien hammashoitometodia koulutan mielelläni. Tämä lääkkeetön kokonaisvaltainen hoitomuoto sopii niin aikuisille kuin pikkupotilaillekin.
 

Luentoja ja muuta koulutusta sekä tilausryhmien ohjausta teen sopimuksen mukaan.

Ametistin visio

Ametisti on yritys joka kokoaa näkemystä harmonisesta ja hyvästä elämästä sekä kokonaisvaltaisesta hoitamisesta. 

 

Olemme ihmisinä kehon, mielen ja hengen kokonaisuus. Tulemalla tietoiseksi oman itsen eri puolista, ja kaventamalla ristiriitoja näiden välillä, lähestymme rauhaa.

Ametistin toimintaperiaate

 

Joogassa lähestytään tasapainoa kehotietoisuuden suunnasta. Keskittynyt rauhallinen työskentely rauhoittaa mielen ja aukaisee mahdollisuuden kokea hengen ja sielun yhteys. 

 

Suggestoterapia lähtee mielen maailman tutkimisesta. Voisi puhua mielen terapiasta (mind therapy) mielen feng shuista. Tarkoituksena on löytää kokonaisvaltainen hyvä olemisen malli, jossa asiakas voi olla sopusoinnussa sekä itsensä että ympäröivän maailman kanssa. 

 

Meditaatiossa mielenkiinto on hengen maailman tutkimisessa. Tässäkin lopputuloksena on holistinen hyvinvointi. Meditoidessa keho rentoutuu, hengitys rauhoittuu ja mieli hiljenee. 

 

Päivi Kuutti

 

bottom of page