top of page

Ametisti

Ihminen punoo elämäänsä ajatuksillaan ja teoillaan koko ajan. Suggestoterapeuttinen perusväittämä sanookin "Mihin keskityt se lisääntyy ".

 

Tarttumalla muutoksen ojennettuun käteen, on mahdollista antaa itsensä parantua ja sallia sydämensä luoda sellainen todellisuus kuin se vapaasti haluaa.

Päivi KuuttiOlen suggestoterapeutti, mentaalivalmentaja master, SHL.  Terapiavastaanottoni  toimii terveyden ja hyvinvoinnin keskus Horisontissa Kauppakatu 21 A 5krs Kajaani.. Olen  Suomen Hypnoosiliiton ja Psykofyysinen Psykoterapia yhdistyksen jäsen.

 

Ohjaan Hathajoogaa, Rajajoogaa ja Traumasensitiivistä joogaa Joogakoulu Sofiassa, Terveyden ja hyvinvoinnin keskus Horisontissa Kajaanissa. Minulla on jooganopettaja SJL koulutus.

Ametistin visio

Ametisti on yritys joka kokoaa näkemystä harmonisesta ja hyvästä elämästä sekä kokonaisvaltaisesta hoitamisesta. 

 

Olemme ihmisinä kehon, mielen ja hengen kokonaisuus. Tulemalla tietoiseksi oman itsen eri puolista, ja kaventamalla ristiriitoja näiden välillä, lähestymme rauhaa.

Ametistin toimintaperiaate

 

Joogassa lähestytään tasapainoa kehotietoisuuden suunnasta. Keskittynyt rauhallinen työskentely rauhoittaa mielen ja aukaisee mahdollisuuden kokea hengen ja sielun yhteys. 

 

Suggestoterapia lähtee mielen maailman tutkimisesta. Voisi puhua mielen terapiasta (mind therapy) mielen feng shuista. Tarkoituksena on löytää kokonaisvaltainen hyvä olemisen malli, jossa asiakas voi olla sopusoinnussa sekä itsensä että ympäröivän maailman kanssa. 

 

Meditaatiossa mielenkiinto on hengen maailman tutkimisessa. Tässäkin lopputuloksena on holistinen hyvinvointi. Meditoidessa keho rentoutuu, hengitys rauhoittuu ja mieli hiljenee. 

 

Päivi Kuutti

 

bottom of page