top of page

Hammashoitopelon hoito

Hammashoitopelosta voi parantua​

Parhaimmillaan hammashoito voi olla ihmiselle positiivinen, hyvinvointia lisäävä ja iloa tuottava tapahtuma.


Turvallisesti hoidossa


Turvallisessa, asiantuntevassa ja asiakkaan yksilöllisyyttä huomioivassa hoidossa on helppo kohdata hankalaltakin tuntuva asia tai toimenpide.

 

Turvallisuuden tunne syntyy ihmisellä sellaisista kokemuksista, joissa voi itse säädellä ja hallita omaa elämäänsä. Esimerkiksi jo pelkkä hengityksen huomioiminen tai hengitystä helpottavien niksien opettelu, tuo turvallisuuden tunnetta ja helpotusta hoidossa olemiseen.


Pelosta vapautumiseksi tarvitaan hyviä uusia kokemuksia.  Nämä synnyttävät positiivisia mielikuvia omasta itsestä ja auttavat löytämään sellaisia selviytymiskeinoja jotka toimivat tervehdyttävällä tavalla käytännön elämässä.

 

 

Miten pelot syntyvät?

 

Vahvan hammashoitopelon taustalla on usein jokin ikävä kokemus. Varsinkin jos kokemukseen liittyy tunne koskemattomuuden ylittämisestä, esim liian pitkään kestänyt hoitotoimenpide, pelkoreaktio syntyy. Tällaiselle psyykkiselle traumalle on ominaista, että tapahtuma tallentuu mieleen kaikkine tunnelatauksineen kuin pakastettuna.

 

Pienikin tapahtuma joka tuntuu samanlaiselta kuin alkuperäinen kokemus voi laukaista tunnereaktion joka tuntuu käsittämättömän voimakkaalta. Monella on kokemuksia siitä miten jo hammaslääkärin haju tai instrumenttien kilinä saa aikaan valtavan jännityksen. Pelkotiloja voi syntyä myös toisten kokemusten kuulemisesta ja niihin eläytymisestä tai ”vähältä piti” tilanteista. Pelko voi näin tarttua vaikka sukupolvelta toiselle. 

 

 

Kuinka yleistä hammashoitopelko on?

 

Hammashoitopelko on melko yleistä. Useimpien tutkimusten mukaan noin 50 % vastaajista sanoo pelkäävänsä hammashoitoa. Erittäin voimakkaasta hammashoitopelosta kärsii noin 10 %  vastaajista ja kokonaan hammashoitoa välttelee noin 5-10 % tutkimuksiin vastaajista. Hammashoitopelkoa on siis monenasteista ja siksi jokaista asiakasta tulee hoitaa yksilöllisesti henkilökohtaiset tarpeet huomioiden ja niitä kunnioittaen.
 

Pelonhoito menetelmiä

 

Perinteiset hammaslääketieteen käyttämät pelonhoitokeinot voidaan jakaa psykologisiin ja farmakologisiin menetelmiin. Farmakologia menetelmiä ovat mm. rauhoittavat lääkkeet, ilokaasu ja yleisanestesia. Psykologisia menetelmiä joita hammashoidossa tavallisesti käytetään ovat mm. pelkoa lievittävä ilmapiiri ja järjestelmällinen epäherkistäminen. 

 

Suggestoterapeuttisia menetelmiä ovat mm.  rentoutus, erilaiset hengitystekniikat, mielikuvatyöskentely, maalaaminen ja kirjoittaminen, musiikin terapeuttinen käyttö, ankkurointi ja hypnoosityöskentely.
 

Terapeuttinen hammashoitopelon hoito

 

Hammashoitopelon terapeuttisessa hoidossa yhdistetään suggestoterapeuttiset menetelmät ja perinteiset psykologiset pelonhoitomenetelmät hammashoitotilanteeseen hyvällä turvallisella tavalla. Hammashoitopelko on voimakas tunnekokonaisuus ja tunteita hoidetaan parhaiten silloin, kun ne ovat tunnistettavissa. 

 

Hoidon aikana rentoutuksessa aikaansaadaan hyvä olo sekä käytetään myös yhdessä sovittuja suggestioita luomaan turvallisuutta. Tämän seurauksena hammashoidosta muotoutuu uusi positiivinen kuva. Hoito on aina kuitenkin yksilöllistä, kunkin asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus. 

 

Rentoutuksen ja suggestoterapian avulla on mahdollista tarjota hammashoitoasiakkaalle voimaannuttavia ja parantavia elämyksiä, joilla hammashoito saadaan tuntumaan miellyttävältä, mukavalta ja elämän laatua parantavalta kokemukselta.

 

Terapeuttisia hammashoitopelon hoitoja teen Kajaanissa Hammaslääkäriasema Kuutissa puh. 08 6130080, 040 5444622

                                                                        

 

bottom of page